Carrer Sant Antoni (1934)

llibre

Carrer de Sant Antoni, a la cruïlla amb el carrer del Pilar i el de Sant Isidre, l’any 1934. Pot ser devia ser alguna festa, ja que sembla que la comitiva es dirigeix cap a la capella del Pilar, al carrer del Pilar.

Capella del Pilar (1934)

Capella del Pilar, al carrer de Pilar, l’any 1934 aproximadament. L’única persona identificada és el segon de l’esquerra, recolzat a la paret, que és Josep Estivill Borras, de cal Nunci.

Carrer Comte de Rius (1935 – 1936)

Interessant imatge amb molts detalls curiosos. Els ciclistes són Josep M. Morato i Josep Pascual, cap a 1934-36. Al final del carrer Comte de Rius hi ha l’actual tomb del Parc, que encara no existia)…

Sant Joan del Codolar, grup de nens (1935, aprox.)

antic023 destacada

Una colla de nens de Cornudella a Sant Joan del Codolar, als voltants de 1935. Reconeixeu a algún dels excursionistes? 1- Lino Juncosa Yborra. 2- ?. 3- Paco Estivill Borras, de cal Nunci -fill de l’agutzil-. 4- ?. 5- Josep Estivill Borras, de cal Nunci -germà de l’anterior-. 6-