Foto de família de cal “Batistet”, any 1906

familia 1906ap ramon mata

Foto de la família del “Batistet” que es va fer als voltants de l’any 1906. Quan encara vivien part dels protagonistes, el sr. Ramon Mata va aconseguir que li assenyalessin la identitat de les persones que figuren a la foto, moltes d’elles familiars seus.