Carrer Comte de Rius (1935 – 1936)

Interessant imatge amb molts detalls curiosos. Els ciclistes són Josep M. Morato i Josep Pascual, cap a 1934-36. Al final del carrer Comte de Rius hi ha l’actual tomb del Parc, que encara no existia)…