Carrer de Sant Isidre (principis s.XX)

Es veu com el carrer estava empedrat amb còdols. Amb el temps, l’empedrat va desaparèixer, fins que finalment el carrer va quedar només amb terra. Fins a començaments dels anys 70 (1972? 1974?), quan aquest i tots els altres carrers del poble van ser formigonats.