Comte de Rius – carretera (1901-1918)

carretera1910

Una persona no identificada (apareix en alguna altra fotografia) al carrer Comte de Rius (carretera). La fàbrica de sabó (Fonda Montsant) es pot apreciar, no així el Celler Cooperatiu.

Fàbrica d’alcohol, inauguració (1909)

fabricaalcohol inaug1909 80 1

La Fàbrica d’Alcohol, el dia de la inauguració, el setembre de 1909. Es va començar a construïr l’any 1908, i es va inaugurar al setembre de 1909. Ocupava els terrenys on actualment hi ha la benzinera i el magatzem de la Cooperativa, a la carretera.

Fonda Montsant. La fàbrica de sabó (1901, aprox.)

Cal Saboner. La fàbrica de sabons de Josep Gomà, a començament del s.XX (l’edifici era nou, de l’any 1901). Posteriorment, a la dècada de 1930 es va convertir en la Fonda Montsant, que va funcionar fins els anys 80 del s.XX.

Foto de família de cal “Batistet”, any 1906

familia 1906ap ramon mata

Foto de la família del “Batistet” que es va fer als voltants de l’any 1906. Quan encara vivien part dels protagonistes, el sr. Ramon Mata va aconseguir que li assenyalessin la identitat de les persones que figuren a la foto, moltes d’elles familiars seus.

Grup de nenes (principis s.XX)

Aquesta és, potser, la foto més antiga del recull. La imatge mostra nenes de Cornudella de principis de segle, al voltant de l’any 1900, en un lloc sense especificar de Cornudella. A l’estendard de la dreta s’hi llegeix “Corazón Santo / Tu Reinarás”).