Carrer de la Creu (1934)

El carrer de la Creu, a la intersecció amb el carrer de la Font, l’any 1934. Com també es veu en altres fotografies, encara queden restes de l’antic empedrat de còdols. Amb el temps, van desaparèixer totalment; i a començaments del la dècada de 1970 es van formigonar tots els carrers de la vila.