Mas d’en Regiments, història

regiments
Molí d’en Parreu o Mas d’en Regiments, actualment més conegut com “Mas del Capó”

Parreu, el molí d’en – És en una planeta, a la vora esquerra del riu de Siurana, al peu dels Andorrans i a l’extrem S de la Sortillona, a uns 500 mts. al N.E. de la Venta del Pubill. Hi ha dos edificis contigus, grans i ben conservats, que fan de masia. Diuen que en un hi havia el molí i la casa del moliner i que l’altre era la residència del propietari, o dels masovers. Ni els avis de la gent més vella actual no tenien record d’haver-lo vist en funcionament.

Cad. 1732 anota Josep Cabrer -que és el nom del posseïdor del molí, en 1724, segons infra- amb cinc jornals i 1/8 de terra, als Andorrans. Devien ésser les terres que rodejaven el molí. No tenia casa a la vila. No hem vist enlloc que Parreu hagués estat un cognom, o renom, de Cornudella. Tampoc no ha existit a Les Voltes, d’on era Josep Cabrer. Quan aquests foraster el va posseir, ja es devia dir d’en Parreu. Modernament, també se’l coneix com d’en Regiments.

Mas d’en Regiments, 1922. Foto: Arxiu Morato Aragones – Cornudella segle XX Arxiu Fotogràfic Digital Cornudellenc.

Hi ha qui no sospita que Parreu sigui un nom de persona i creu que els Parreus era una partida de terra; però hem trobat que Michael Parreu era un pagès de Falset que l’1-5-1681 va vendre a Pere Salvat, del molí, un bocí de terra del terme de Siurana situat a les Riberes de Dalt, a la vora del riu, segons MN 1671. Podria haver estat el Molí de n’Aragonès del s.XVI. o el d’en Voltes de la mateixa època, o fins i tot el de n’Altés, anotat en 1708.


“Els masos de Cornudella de Montsant” està feta amb les fotografies de Jordi Maynat, de May-web, i el text està extret dels llibres “Noms actuals i pretèrits del terme antic de Cornudella de Montsant”, de Ramon Amigó i Joan Bta. Espasa,  “Història de Cornudella de Montsant”, d’Ezequiel Gort, i “Siurana de Prades, enllà de la història i la llegenda”, de Ramon Amigó.


Cornudella segle XX Arxiu Fotogràfic Digital Cornudellenc disposa d’una categoría dedicada al Mas d’en Regiments.

Si vols fer algun comentari, utilitza aquest formulari.