Molí d’en Salvat

molisalvat anys60
Foto: Laura Piñol Gomis.

Molí d’en Salvat, Molí Salvat.- Situat a l’extrem oriental del pantà. La construcció del pantà de Siurana va destruir-lo; actualment les seves restes queden amagades per les seves aïgues quan aquest és prou ple. Quan el nivell de l’aigua baixa el suficient, les ruïnes queden al descobert. És molt antic. Anteriorment s’havia conegut com Molí d’en Carrera (1229 – 1235), d’en Pellisser (com a mínim a partir de 1368), i potser d’en Cardenal (1322 – 1365) o d’en Vidal (1323 – 1363). Els Salvat s’hi devien instal.lar entre 1607, en què Pere Pellisser i la seva esposa encara hi vivien, i 1609, quan ja es parla de Pere Salvat del Molí.

El Molí d’en Salvat, sota les aigues del pantà de Siurana, en una fotografia de l’any 2011. Foto: Carles X. Cabós.

El molí era el més important del sector de l’antic terme de Siurana (agregat a Cornudella de Montsant des de 1940) de la conca del riu Siurana, constituït per tres cossos d’edifici i dues grans basses. Cap a 1902 s’hi va instal.lar una turbina productora d’electricitat per al consum de Cornudella. Després, va ser una gran masoveria que presidia una gran hisenda on, abans de la fil.loxera, on es feien alguns milers de cargues de vi. Hi ha record d’haver mòlt cereals i d’haver-hi hagut un molí d’oli. Un document de 1764 diu que abans havia estat un molí draper. El conjunt dels edificis havia estat protegit per dos portals. Al costat de la bassa, hi havia hagut una capella, que surt anomenada en un document l’any 1828.

Molí Salvat, 2018. Foto: Carles X. Cabós.

A la secció “Cornudella segle XX, Arxiu Fotogràfic Digital Cornudellenc” existeix una categoría dedicada al Molí d’en Salvat.

Situació del Molí d’en Salvat (ICC – Institut Cartogràfic de Catalunya)


Informació extreta de la llista de topònims del llibre “Siurana de Prades enllà de la història i de la llegenda”, de Ramón Amigó i Anglès.


Si vols fer algun comentari, utilitza aquest formulari.