Ajuntament / Casa de la Vila, història

El 1860, quan un inspector d’ensenyament trobà que les escoles eren en un local ruïnós, se’l va informar que la vila no disposava de cap més edifici apropiat, i que tenia enviat un expedient al govern per a la construcció d’una nova casa del comú, escoles d’ambdós sexes, habitació pel mestre i Hospital.

El 1890, ja feia alguns anys que es parlava del projecte, però de fet no va ser fins aquest any que s’inicià: per tres mil pessetes, l’ajuntament comprà el terreny per bastir la nova casa de la vila. Poc després, el 19 de juliol, se subhastaren les obres. Un any més tard, a principis d’agost de 1891, les obres ja eren acabades, o quasi, perquè el dia 4, s’informà en aquest sentit al president de la Junta Provincial d’Ensenyament perquè autoritzés el trasllat de les escoles al nou local.

L’Ajuntament, l’any 1929. Foto: Elisabet Josa Borras – Cornudella segle XX Arxiu Fotogràfic Digital Cornudellenc.

El 10 d’octubre, l’alcalde va determinar que la secretaria i les altres oficines municipals ja podien passar al nou edifici. El primer Ple del Consistori al nou edifici va ser el 17 d’octubre de 1891. No es féu, o almenys no consta, cap inauguració oficial de l’edifici ni cap acte extraordinari per aquest motiu. El ple del dia 17 va ser ordinari i sense assumptes de què tractar.

La manca de celebracions oficials de les efemèrides que representava la inauguració del nou casal, pot raure en el fet que la construcció de la casa, realitzada en uns moments de dificultats per a la vila, va portar cua: als veïns, o bé a una part d’ells, aquestes obres els devien semblar massa sumptuoses i que el consistori estava llençant uns diners que prou falta feien per atendre altres necessitats. La qüestió és que l’obra provocà malestar.

Ajuntament 20091215
L’Ajuntament, el desembre de 2009. Foto: Carles X. Cabós.

Després, el 1894, dos regidors van presentar una protesta en la qual denunciaven els anteriors governs de corrupció, de llençar els diners en la casa de la vila, de comptes bruts, amb comptabilitat paral.lela, i altres. La protesta començava així: “Hace siete meses que en Cornudella funciona un nuevo Ayuntamiento y el pueblo pregunta si hay administración y si deben acabarse la nebulosidades de la atmósfera mefítica que flota con banderas sobre la nueva casa consistorial, cuyo coste pasa de sesenta mil pesetas,en una villa de quinientos a seiscientos vecinos,… “.

El malestar també naixia dels preus del vi i de la ruïna material dels veïns, segons ja hem vist, i per això demanaven que s’aclarissin els comptes del municipi, que se sapigués d’on havien sortit els diners per pagar la casa, que es rebaixé el pressupost i que s’eliminessin les despeses supèrflues.

Foto de capçalera: En primer terme, l’Ajuntament de Cornudella (2018). Foto: Carles X. Cabós.

Arquitectònicament, la casa de la vila és un edifici de tres cossos, amb la central sobresortint. Està fet d’obra amb la façana principal de pedra, decorada amb pilars i l’escut de la vila.

(*) Nota de redacció: Actualment és seu de les dependències municipals i de l’oficina de correus. Fins l’any 1979 va tenir les escoles als baixos, any en que es van inaugurar les noves escoles a la zona esportiva. També és seu de diverses associacions i entitats de la vila. Està prevista la posada en funcionament de la Llar d’Infants municipal.


Text de: “La construcció de la casa de la vila”, dins “Història de Cornudella de Montsant”, d’Ezequiel Gort Juanpere; i “Guía de Cornudella de Montsant. Cornudella, Siurana i Albarca”, editat per l’Ajuntament. Publicat a Cornudellaweb.com dins “Guía turística i serveis” l’any 2008. Publicat i ampliat a Cornudella Blog: 18/02/2013. Publicat a Desdelesaubagues amb imatges renovades: 29/03/2022.


Cornudella segle XX Arxiu Fotogràfic Digital Cornudellenc disposa d’una categoría dedicada a l’Ajuntament / Casa de la Vila.

Si vols fer algun comentari, utilitza aquest formulari.