Joaquim Piñol Massot: Un advocat fundador de la C.R.A. La Hispania

Neix a la vila a dos quarts de quatre del matí de l’11 de juny de 1853, i és batejat pel Rv. Manuel Vinyes, ex monjo de Poblet (1). És important dibuixar la línia familiar. Son pare, Josep Piñol Boquer, advocat, fou notari a Cornudella i a Barcelona; els seus coneixements de llatí li permeteren traduir i comentar l’obra del jurista romà Vini. Amic del metge Joaquim Ferrandis Piñol, el substituí l’any 1843 en el càrrec de capità de la 2 Companyia de les Milícies Nacionals de Cornudella (2).

hispania

El seu avi, el Dr. Joaquim Piñol Domingo, fou Visitador General dels Apotecaris de Catalunya, i oficial de somatent a la Guerra del Francès (3). Son germà, Felicià Piñol Massot (4), fou Registrador de la Propietat a Reus i Lleida, on morí i el van dur a enterrar a Cornudella. Fou voluntari a la Guerrra de Cuba, trobant-se de Registrador a Humaco (Puerto Rico). Mentre era Registrador a Castrojeriz fundà allá un Sindicat Agrícola, a imitació del qual promogué la constitució a Cornudella del Sindicato Agrícola Caja Rural de Ahorros y Préstamos del Priorato (1904), junt amb el diputat a Corts Xavier Rabassa i altres de la vila.

Joaquim Piñol Massot estudià Lleis a Barcelona, on exercí d’advocat. L’any 1883 es casa amb Josefa Agulló Prats, filla d’Armengol A. Espacier de Sort (catedràtic de Dret a Cervera) i d’Antònia P. Yxart de Gerri (5). El 19 de gener de l’any següent ja el trobem exercint a Falset.

Un moment important de la seva actuació és la fundació, l’any 1909, de la COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA HISPANIA. El 13 de març se signa l’escriptura per la qual es constitueix una societat de cotxes de línia, amb un capital de 700 accions de cent pessetes i amb la participació de la casa Hispano Suiza de Badalona, de Juan Vilella-Sociedad en Comandita, i de vuit accionistes més (d’entre ells, Joaquim Piñol i Miquel Aragonés Adzeries de Cornudella).

Pla de l’Església, cap a la dècada de 1910. El vehicle de la imatge podria ser un cotxe de línia, de ser així seria de La Hispania.

El President del primer Consell d’Administració fou Joaquim Piñol Massot (6). El mateix any, els cotxes de La Hispania arribaven a la vila; i dos anys més tard uns comissionats de Sant Boi del Llobregat pactaven amb l’advocat Joaquim la compra de les arraconades diligències de cavalls, per tal d’obrir el servei Sant Boi-Barcelona.

En morir, els seus fills i nets seguiren pels camins del Dret i la Medicina (7).

****

(1) Llibre de Baptisme VII fol.419; aquest monjo exclaustrat per la revolta 1836, Miquel Vinyes Domingo, de Cal Carletes, morí el 17.09.1854 de còlera, contagiat en atendre els apestats de la vila.
(2) Llibre de les Determinacions VI fol. 167 i 167 y.
(3) Diverses notícies apareixen a Notas para la historia de Cornudella, Barcelona-Zaragoza, 1969, de son fill JOSEP PIÑOL AGULLO.
(4) 1764-1929.
(5) Llibre de Baptismes IX fol. 318.
(6) He d’agrair l’amabilitat del Sr. Martínez i altres treballadors de la Companyia, que m’han permes prendre anotacions de l’escriptura fundacional. El maleix any arriben els primers cotxes de la Hispania a la vila: són els Hipano-Suiza B-352 i B-353, conduíts pels xofers Garcia i Saura.
(7) Op. cit., pág. 87.

Informació relacionada: L’empresa de transport de viatgers «la Hispania» abandona la línia regular a Cornudella després de gairebé un segle de servei. PrioratDigital, gener 2004.


Breu galeria de gent de la vila (aportacions a l’història de Cornudella de Montsant: Miquel Martorell, Siurana desembre 1993): UN ADVOCAT FUNDADOR DE LA C.R.A. LA HISPANIA: JOAQUIM PIÑOL MASSOT (1853- ). Publicat a Cornudella Blog: 15 febrer 2015.


Si vols fer algun comentari, utilitza aquest formulari.