El Consell Esportiu del Priorat té un forat de gairebé seixanta mil euros

La nova junta que va entrar el 2013 per arreglar la situació es va trobar que no existeixen actes, ni comptabilitat, ni material, ni tan sols el segell del Consell Esportiu. La CUP del Priorat demana que el Consell Comarcal aclareixi la gestió de l’entitat privada

Imatge d'arxiu del camp de futbol de Falset. Foto: Carles X. Cabós.
Imatge d’arxiu del camp de futbol de Falset. Foto: Carles X. Cabós.

La quantitat pot no ser definitiva, però a hores d’ara el deute del Consell Esportiu del Priorat (CEP) és d’uns 57.000 euros, amb creditors diversos com el Banc de Sabadell, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Generalitat, entre d’altres. Tot i disposar d’aquesta xifra, la cosa es complica a l’hora de justificar el deute. Qui va demanar els crèdits o ajuts? Qui els va aprovar? En què es van gastar els diners? La nova junta que va entrar el 2013, precisament amb l’objectiu d’arreglar la situació financera i reactivar l’esport escolar en l’àmbit local i comarcal, es va trobar amb una absoluta falta de documentació. Ni actes, ni comptabilitat, ni material, ni tan sols el segell del Consell Esportiu. Res de res.

El cas va sortir a la llum després del darrer Consell d’Alcaldes del Priorat, celebrat el passat primer de febrer. Alguns alcaldes van posar el focus d’atenció en el Consell Esportiu del Priorat, una entitat privada que com altres consells esportius comarcals, rep diners de l’administració per tal de realitzar activitats esportives. Al CEP hi tenen representació el Consell Comarcal, ajuntaments, entitats esportives, federacions, ampes, i altres entitats comarcals, i ja fa anys que arrossega problemes i no desenvolupa les seves funcions com cal. Davant tal inactivitat, alguns alcaldes es van informar i es van assabentar que el Consell Esportiu arrossega un deute que no permet que l’entitat desenvolupi les seves funcions.

El darrer intent per arreglar la situació data del 2013, quan es va convocar una assemblea «oberta a tothom» per constituir novament el Consell Esportiu del Priorat.

De l’assemblea del Molar el 2011 a la nova junta de 2013

El Consell Comarcal ja havia detectat que el Consell Esportiu del Priorat no tenia massa dinamisme. Joan Carles Garcia, president del Consell Comarcal del Priorat, explica que en el seu moment, la institució comarcal va parlar-hi i els va expressar la seva preocupació, i «que hi havia d’haver una regeneració i que no podia ser que només hi haguessin tres o quatre municipis representats a l’assemblea», i així es va comunicar també al Consell Català d’Esports.

Els motius pels quals l’entitat va començar a deixar de desenvolupar les seves funcions amb normalitat no estan clars. L’any 2011, en una assemblea del CEP un pèl estranya celebrada al Molar —hi va haver membres del CEP que no van poder votar per una polèmica interpretació dels estatuts de l’entitat, que va portar cua— ja es posava de manifest que el CEP «feia anys» que no organitzava activitats esportives, amb l’excepció d’alguna activitat molt puntual. De fet, a partir de 2007 les subvencions es redueixen a la meitat, i segons les fonts consutades per PrioratDiari.cat, aquestes podien rondar uns 90.000 euros anuals, procedents majoritàriament de la Secretaria de l’Esport i una petita part de la Diputació. A falta de documents que ho acreditin, com a simple especulació es baralla la possibilitat que fos aleshores, arran de la retallada, quan el CEP comença a endeutar-se.

La junta sorgida de l’assemblea del Molar, en la qual Joan Jaume Salvadó Llorens va deixar el càrrec de president en favor de Rosa Giné, va durar un any i mig. Llavors es va dissoldre i es va forçar una junta provisional, assessorada per la Unió de Consell Esportius de Catalunya (UCEC) i presidida pel president del Consell Comarcal, aleshores Cèsar López. El setembre del 2013, la Secretaria General de l’Esport considera nul·la la solució d’aquesta junta provisional i el Director General i la Directora Territorial de la Secretaria de l’Esport, proposen la formació d’una junta gestora que convoqui una assemblea «oberta a tothom» per escollir la Junta del CEP.

Amb aquesta finalitat, el 10 de setembre de 2013 es celebra una reunió a la seu del Consell Comarcal del Priorat, que va comptar amb la presència del director general d’Esports de la Generalitat, Gerard Figueres; del president de la UCEC, Jaume Domingo; de la representant territorial de l’Esport a Tarragona, Gemma Solé, i de Josep Llebaria, president del Consell Esportiu del Baix Camp. D’aquesta reunió va sorgir una junta gestora presidida per Jonàs Macip que tenia, com a únic objectiu, la convocatòria d’unes eleccions per tal de constituir novament el Consell Esportiu del Priorat. En les eleccions resultants, celebrades el 2 d’octubre, la presidència del Consell Esportiu del Priorat va recaure en Roser Vives, del Masroig, en qualitat de representant del Club de Judo Priorat. La vicepresidència recau en Jonàs Macip Simó, en representació del Consell Comarcal del Priorat, i Jordi Sabaté Gàsquez és vocal, en representació dels Ajuntaments de la comarca del Priorat. La intenció era formar un equip directiu estable i sòlid, que recuperés l’activitat del Consell Esportiu i aclarís els comptes.

Descobrint deutes

La nova junta es va trobar amb una desagradable sorpresa, que malauradament seria decisiva en l’esdevenir de la seva tasca: l’absoluta falta de documentació. Roser Vives ho explica molt gràficament: «quan vam entrar nosaltres, amb més bona intenció que coneixement de causa, teníem un greu problema que se segueix tenint, és que l’anterior junta no ha facilitat cap documentació». «No hi ha actes, no hi ha comptabilitat, no hi ha el segell del Consell Esportiu, no hi ha material, no hi ha res de res». També ho expressa molt bé la carta que Jonàs Macip i Jordi Sabaté adrecen mesos després a la presidenta: «L’assemblea del 2 d’octubre del 2013 s’afronta amb un desconeixement de la situació de l’ens i del funcionament de les juntes anteriors, desconeixent els deutes que manté del Consell Esportiu del Priorat així com el destí de les subvencions rebudes».

El primer que fa la nova junta és demanar tant a la Diputació com a la Generalitat la documentació que li havia fet arribar el Consell Esportiu en els últims anys. La resposta arriba en forma d’«una documentació molt minsa, molt esquemàtica, que fa referència a algunes actes i algunes aprovacions», explica Vives. En aquells primers moments es van pagar deutes a la Seguretat Social i Hisenda, que en total sumaven al voltant de mil euros. Una altra mesura que va prendre la nova junta va ser demanar una Declaració d’operacions per veure «més o menys amb qui hi havia moviment econòmic». Diferents fonts consultades per PrioratDiari.cat coincideixen en destacar els moviments que apareixen amb l’empresa Giravolt Esport, vinculada a Josep Bartolí, Tècnic Esportiu del Consell Esportiu del Priorat almenys fins a l’any 2011.

Quan la nova junta inicia el seu mandat l’octubre de 2013, l’anterior ja feia mesos que s’havia dissolt. La nova junta s’adreça a l’antiga presidenta Rosa Giné per tal d’esbrinar on para la documentació, però aquesta diu no saber-ne res, alhora que apunta a l’antic tècnic esportiu com la persona que podria saber alguna cosa. Roser Vives afirma que no ha pogut parlar mai amb Bartolí: «No m’ha contestat mai el telèfon, ho hem intentat a la seu de la seva empresa, i al seu germà, però no hi ha hagut manera». La seu del CEP durant un temps va ser l’Ajuntament del Molar, després va passar a un local als Guiamets. En cap dels dos llocs es va trobar documentació del CEP, però van saber que als Guiamets «al davall de l’escenari d’un local» s’havia trobat material esportiu propietat del Consell Esportiu prioratí. També es rep la notícia que el club d’arquers de Falset té arcs i material del Consell Esportiu, així com informacions d’altre material esportiu existent en altres pobles.

Però el deute que realment ha portat de cap l’última junta és el contret amb bancs i caixes, «per què no consta enlloc». «Això és el que no hem pogut esbrinar de cap manera». Vives calcula, segons la informació de què disposa, que el deute és d’uns 57.000 euros. Durant el poc temps que va existir la Junta Gestora de l’any 2013, presidida per Jonàs Macip, a banda de convocar l’assemblea constituent del 2 d’octubre, «es va intentar esbrinar la situació real de l’entitat, tant en l’aspecte comptable com administratiu». Segons aquestes indagacions, aleshores ja es detecta un deute de 54.410 euros en l’últim exercici facilitat pel Consell Català de l’Esport, de l’any 2011. Malgrat tot, ni des de la Secretaria General de l’Esport, ni des de les anteriors juntes del CEP, es facilita la documentació comptable ni administrativa del CEP. El problema radica en què aquests deutes no estan justificats, és a dir, no s’ha trobat la documentació sobre qui va demanar els crèdits o subvencions, actes de les juntes que ho van aprovar, o en què es van gastar els diners. En un dels casos, la nova junta va descobrir un dels deutes gairebé per casualitat. En obrir un compte al Banc de Sabadell, l’import d’una petita subvenció rebuda se la va quedar el banc. Així és com surt a la llum un antic deute de 27.000 euros amb Caixa Penedès, assumit pel Banc de Sabadell després que aquest adquirís la caixa penedesenca l’any 2013. Però no s’ha pogut aconseguir una còpia del document. Novament, es plantegen les mateixes qüestions: qui ho va demanar, si es va aprovar en una assemblea, i si tots els passos es van fer correctament.

Altres deutes identificats són 11.697 euros a la Generalitat, 14.375 euros a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i 6.949 euros a Cajamar, entre d’altres de menor import, fins a un total de 57.744,44 euros.

Balanç decebedor i «desgavell comptable i administratiu»

El 18 març de 2015, «després de 5 mesos sense reunions», Jonàs Macip i Jordi Sabaté adrecen una carta a la Presidenta del Consell Esportiu, Roser Vives, en la qual declaren que «després d’un any i mig de la constitució de la nova Junta del Consell Esportiu del Priorat, el balanç és decebedor» i consideren que els compromisos adquirits per la Secretaria General de l’Esport a l’assemblea constituent del 2 d’octubre del 2013 «no s’han complert i que ha mancat la voluntat de transparència per aclarir el deute del CEP». Entre els punts exposats, figura una subvenció concedida per la Secretaria General de l’Esport que s’havia d’utilitzar per eixugar una part del deute, i no es va poder utilitzar «per la dificultat de justificar la despesa als interventors». Tanmateix, els signants posen de manifest la poca activitat del CEP i la impossibilitat de contractar un secretari tècnic, «necessari per dinamitzar les activitats a la comarca», a causa de la precarietat econòmica. També afirmen que «la comunicació interna de la Junta és inexistent, fora de les poques reunions del 2014 i l’assemblea ordinària».

Pocs dies abans del final de la legislatura passada, Jonàs Macip va presentar la seva renuncia, declarant que «el funcionament ordinari de la Junta del CEP ha sigut irregular i caòtic» i manifestant la seva «plena disconformitat amb la gestió d’aquesta Junta, i per tal de ser el més transparent possible perquè s’arribi a aclarir la mala gestió del Consell Esportiu del Priorat, en renuncio a seguir-ne formant part».

La solució provisional i… aclariment dels comptes?

La junta resultant d’aquelles esperançadores eleccions de 2013 reconeix que no se’n va sortir, més que res per culpa de «complicacions burocràtiques». «Si una cosa em sap greu és no haver pogut dedicar-hi una mica més de temps i no haver pogut fer-ho una mica millor, reconec que he fallat molt en aquest aspecte de dedicació», se sincera Roser Vives. Joan Carles Garcia, president del Consell Comarcal del Priorat, també coincideix en reconèixer que «la fórmula no va funcionar, per això ara es vol separar l’activitat esportiva del CEP». Des de la màxima institució comarcal s’és conscient del problema: «Tenim el tema de la pràctica de l’esport escolar bloquejat pel tema de la gestió del Consell Esportiu, que ja ve de lluny». «A nosaltres se’ns ha requerit des de la Secretaria d’Esports per col·laborar, com ja hem fet amb anterioritat, en buscar la manera de que hi torni a haver esport a la comarca», explica el president del Consell Comarcal. «Ara per ara, el que hi ha damunt de la taula és organitzar una comissió amb alcaldes, Consell Comarcal, UCEP i Secretaria d’Esports per tal que faci una feina transitòria i es pugui tornar a tenir activitat esportiva a la comarca», data que Garcia situa a partir d’aquesta primavera. Segons la fórmula proposada, podria assumir la tutela de l’activitat esportiva algun altre Consell Esportiu que funcioni, sonant com a possible aspirant el de la Ribera d’Ebre.

Tanmateix, Garcia explica que el Consell Comarcal «no té potestat» per a fer una auditoria, i que aquesta s’ha de fer a través d’un òrgan competent com la Secretaria General de l’Esport.

La CUP Priorat demana que el Consell Comarcal del Priorat aclareixi la gestió del Consell Esportiu

Per la seva banda, la CUP Priorat ha demanat que el Consell Comarcal «aclareixi la gestió del Consell Esportiu durant els darrers anys», tot i que creu que «existeixen altres vies per aclarir tota aquesta situació més enllà d’una auditoria de la qual no tenim garanties». Des de la CUP Priorat consideren que, tot i que el Consell Esportiu és una entitat diferenciada del Consell Comarcal del Priorat, a la seva junta, i més concretament en el càrrec de la presidència, «sempre hi han estat vinculades persones que també tenien càrrec a la institució comarcal, com és el cas de l’exalcaldessa del Masroig, Roser Vives Munté, i l’exalcalde del Molar, Joan Jaume Salvadó Llorens». La CUP creu que el Consell Comarcal del Priorat, com a institució representativa de tota la comarca, «també ha d’involucrar-se de manera activa per tal que no es torni a repetir la inacció esportiva de la comarca dels darrers anys» i «ajudar a esbrinar per quins motius s’ha produït aquesta situació, principalment a què es deu el deute econòmic que ha contret l’entitat».

Notícia publicada a PrioratDiari.cat el 10/02/2016

Si vols fer algun comentari, utilitza aquest formulari.