1er Concurs de Fotografia Brivall. Del 16 de maig al 4 de novembre de 2014.

PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA BRIVALL!


Bases concurs:

– El tema: Qualsevol que estigui relacionat amb els Brivalls, tant poden ser actuacions, assajos, castells, etc.
– Participants: Concurs obert a tothom (socis i no socis)
– Característiques i mides: format apaïsat de 3872 x 2592 aprox. I un mínim de 1,5 MB
– Presentació: les fotografies es presentaran amb un PSEUDÒNIM al correu electrònic: brivalls2012@gmail.com i amb un màxim de 3 fotografies per participant.
– Termini d’admissió: Del 16 de maig al 4 de novembre de 2014
– Premi: Amb les fotografies rebudes es farà un calendari del 2015
– Drets de producció: Pel fet de prendre part del concurs, els participants es comprometen a no reivindicar drets d’autor per la reproducció de les seves obres. Les fotografies restaran en propietat dels organitzadors, que les empraran per elaborar el calendari de la colla dels Brivalls de Cornudella 2015 i amb possibilitats de ser usades amb altres fins, amb la consulta prèvia del autor.

Si vols fer algun comentari, utilitza aquest formulari.