Passeig dels Brivalls i Avinguda del Priorat, nous noms per carrers de Cornudella

El passat dilluns 30 de juny, en un ple ordinari de l’Ajuntament, es va proposar la nova nomenclatura de dos carrers del poble. En primer lloc, es va aprovar la denominació de Passeig dels Brivalls, que abarca el Parc Vell fins a l’escola.

parc avgda colegis
Darrer tram del Passeig dels Brivalls, que arriba fins a les escoles,i comença a l’inici del Parc Vell, a la cruïlla amb la carretera de la Morera.

En segon lloc, per la necessitat de donar nova numeració a les vivendes del tram de carretera que va des de l’Oficina de Turisme fins al Pavelló, actualment Comte de Rius, es va presentar la proposta de carrer dels Esports. Davant el vot negatiu del grup municipal de CiU que, tot i reconèixer la necessitat de la iniciativa, no compartien la idoneïtat del nom triat, en tractar-se d’una via important del municipi que permetria un nom més representatiu.

En segona convocatòria, en un ple extraordinari amb aquest únic punt del dia, es van presentar noves propostes, com per exemple carrer del Sindicat.

Finalment, per unanimitat, la proposta del Sr. Miquel Gomis va ser la triada, i es dirà Avinguda del Priorat, com a referent de la nostra identitat i via de comunicació amb la comarca.

El tram de carretera des de la cruïlla de la carretera de la Morera (TV-7021) fins a la zona esportiva es dirà Avinguda del Priorat.

Cal recordar que fins ara, els edificis ubicats a partir del Parc Nou en avall no disposaven de número, donat que la numeració començava des del Parc Nou en amunt, en direcció a l’Ajuntament, i els que quedaven del Parc Nou en avall haurien de ser números negatius, però la numeració negativa no es pot aplicar segons la normativa. D’aquesta manera, la nova nomenclatura permetrà numerar els edificis existents a partir del Parc Nou, i si s’escau, els de nova construcció en el futur.

D’aquesta manera, ara la carretera C-242 al seu pas per Cornudella tindrà dos noms: Avinguda del Priorat des de l’entrada fins a l’alçada del Parc Nou, i Comte de Rius (com es deia fins ara tot el tram de carretera que passava pel mig del poble) des del Parc Nou fins a la sortida en direcció Albarca.

Si vols fer algun comentari, utilitza aquest formulari.